JumpYard Danmark overvågningspolitik

OVERVÅGNINGSPOLITIK

Indholdsfortegnelse

JumpYards politik for kameraovervågning

Vi hos JumpYard arbejder altid på at blive bedre. En vigtig del af vores arbejde er kameraovervågning, hvor vi med hjælp af materialet fra f.eks. en skade/uheld, kan lære hvordan disse kan forebygges og undgås i fremtiden. 

JumpYards parker er udstyret med kameraovervågning for at øge sikkerheden og trygheden for vores gæster, vores personale samt for at beskytte vores aktiver og forhindre tyveri og hærværk. Overvågningen sker;   

• I parken – eller i andre områder, hvor aktiviteter finder sted – opfanger skadestilfælde med det formål at: 
– Lære mere om hvordan og hvorfor ulykker og skader opstår, så de kan forebygges. 
– Anvende optagede hændelser i forsikrings-, sundheds- og/eller uddannelsesøjemed. 
– Følge personalets handlinger før, under og efter ulykkestilfælde med henblik på forbedrings- og uddannelsesformål.   

• Ved indgangen og receptionen med det formål at øge sikkerheden og for at kunne følge eventuelle indbrud, tyverier eller røverier. 

Opsummering

JumpYard stræber efter åbenhed og gennemsigtighed med hensyn til, hvordan vi indsamler, behandler og deler dine personoplysninger. Som et supplement til vores databeskyttelsespolitik har vi udarbejdet denne politik for kamerabevågning vedrørende vores parker inden for EU/EØS (Sverige, Norge, Danmark og Iberia). Lovgivningen, der regulerer, hvordan kameraovervågning må udføres, fremgår af databeskyttelsesforordningen (GDPR) og reguleres også i Danmark gennem Tv-overvågningsloven.

Hvilke oplysninger indsamler vi, og hvad er formålene med behandlingen?

Vores parker er udstyret med kameraovervågning med optagelse af billedmateriale og i visse tilfælde også lydoptagelse. Hvis en person, der kan identificeres gennem optagelsen, udgør optagelsen en personoplysning. 

Formålet med kameraovervågning og behandlingen af optaget materiale er at forebygge og undersøge kriminalitet, ulykker og hærværk, samt i forekomne tilfælde at assistere politimyndigheden og anklagemyndigheden ved mistanke om eller konstateret kriminalitet. Formålet med kameraovervågning er at øge sikkerheden og trygheden for vores gæster, vores personale samt for at beskytte vores aktiver.

Hvad er den retlige grundlag for behandlingen?

Den retlige grundlag for, at vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med kameraovervågning, er gennem en såkaldt interesseafvejning i overensstemmelse med art. 6, stk. 1, litra f) i databeskyttelsesforordningen. Vi har foretaget vurderingen, at behovet for kameraovervågning er større end indgrebet i den personlige integritet, som kameraovervågning kan indebære for dig som gæst. Vores vurdering er foretaget med særlig hensyntagen til det faktum, at der sker ulykker, som vi ønsker at forebygge for at sikre en så sikker gæsteoplevelse som muligt i vores parker. Desuden har vi sikret, at kun et begrænset antal personer har adgang til det optagede materiale og kun vil bruge det optagede materiale i overensstemmelse med de formål, der er angivet ovenfor.

Hvor længe opbevares optaget materiale?

Optaget materiale opbevares kun så længe, det er nødvendigt for at opfylde de formål, optagelsen er indsamlet til i henhold til denne politik, dog højst i 30 dage, hvorefter det automatisk slettes. Vi kan komme til at opbevare materialet længere end 30 dage, hvis det er nødvendigt for at følge lovgivningsmæssige krav eller beskytte juridiske interesser, f.eks. i forbindelse med en retssag.

Hvem har adgang til optagelserne?

Din personlige integritet er meget vigtig for os. Vi har sikret, at kun et begrænset antal ansatte har adgang til det optagede materiale. Dine oplysninger kan også komme til at blive behandlet af såkaldte databehandlere, dvs. virksomheder, som vi hyrer i forbindelse med overvågning, sikkerhed, kameraanlæg, fejlmelding og kundesupport. Disse parter må ikke bruge dine personoplysninger til noget andet formål end at levere de tjenester, de er hyret til, og kun under de vilkår, vi angiver. 

Det optagede materiale opbevares i lande, der er godkendt i henhold til GDPR. Oplysninger kan også komme til at blive behandlet af politimyndigheden, f.eks. i forbindelse med politianmeldelser eller retlige processer. 

Dine rettigheder

Du har ret til at vide, hvilke personoplysninger vi behandler om dig. Du har også ret til at anmode om, at vi retter eller sletter dine personoplysninger. Derudover har du ret til at anmode om, at vi begrænser behandlingen af dine personoplysninger, samt ret til at gøre indsigelse mod, at vi behandler dine personoplysninger. 

Hvis du mener, at vi har overtrådt reglerne for behandling af personoplysninger eller har andre spørgsmål om personoplysninger, kan du kontakte din nationale databeskyttelsesmyndighed. 

Persondataansvarlig & kontakt

JumpYard Danmark ApS
c/o Field’s Copenhagen
1-451 JumpYard
Arne Jacobsens Alle 12
gdpr@jumpyard.se